Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 100 de 1471 entradas

E

Ensino por tarefas => Enfoque por tarefas
Entoación => Suprasegmental
Entrada lingüística => Aducto
Enunciado constatativo => Realizativo
EOI
Erro estándar => Erro típico (ET)
Erro evolutivo => Erro de desenvolvemento
Erro mostral => Estimación
Erro reversible => Erro da fala
Escala de Likert => Escala de actitudes
Escala xerárquica => Xerarquía
Escenificación => Dramatización
Escritura => Expresión escrita
ESL
ESP
Español / Inglés / Francés / Alemán / Italiano para fins específicos => Segunda lingua para fins específicos
Espazo Europeo de Educación Superior (EEES) => EEES
Estatística indutiva => Estatística inferencial
Estratexia de procesamento => Modelo multidimensional
Estratexia Gestalt => Estratexia analítica