Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Ensino para a diversidade

Definición:

Tipo de ensino que ten en conta de xeito preferente as diferenzas individuais de aprendizaxe que poidan existir dentro dun mesmo grupo de estudantes. Estas diferenzas poderán vir determinadas por factores de aprendizaxe como a motivación, a personalidade, a intelixencia e a aptitude do discente, así como pola posible existencia de niveis de coñecemento distintos entre o alumnado. O docente, no posible, deberá introducir no seu ensino fórmulas para atender á diversidade mediante actividades que poidan facer tanto os discentes máis avanzados como os menos avanzados, e mediante técnicas que estean en consonancia co perfil psicopedagóxico da maioría do alumnado da clase. Dentro das ensinanzas xerais da ESO en España, recoméndase que os centros educativos adopten medidas curriculares e organizativas que respondan ás necesidades do seu contexto. Entre as medidas curriculares destacan a titoría, a adaptación curricular individualizada, o reforzo e a optatividade. Os agrupamentos específicos, a permanencia do estudante un ano máis, o apoio ao alumnado con necesidades especiais e a diversificación curricular constitúen as medidas de tipo organizativo.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Carbone, E. 1998. Teaching Large Classes: Tools and Strategies. Thousand Oaks, Cal.: Sage.

Nolasco, R. & Arthur, L. 1988. Large Classes. Basingstoke: Macmillan.

Prodomou, L. 1992. Mixed-Ability Classes. London: Macmillan.

Tice, J. 1997. The Mixed Ability Class. London: Richmond.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Enseñanza para la diversidad
Inglés: 
Mixed-ability teaching
Francés: 
Enseignement pour la diversité
Alemán: 
Binnendifferenzierter Unterricht
Italiano: 
Insegnamento a studenti di capacità miste
Polaco: 
Nauczanie zróżnicowane
Portugués: 
Diferenciação pedagógica
Ruso: 
Смешанное обучение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/ensino-diversidade, con data de acceso 27/05/2024).