Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Motivación

Definición:

Trátase dun dos factores internos de aprendizaxe e pode definirse como o desexo que mostra o individuo por aprender. Gardner e Lambert (1972/83) distinguen entre motivación integradora e motivación instrumental na aprendizaxe dunha segunda lingua. A motivación integradora prodúcese cando o aprendiz desexa identificarse coa cultura da segunda lingua; no caso da motivación instrumental, o estudante quere aprender a lingua por razóns prácticas: por exemplo, para conseguir un emprego ou para acceder ao estudo doutras materias. Por outra banda, H. D. Brown (1987) distingue tres tipos de motivación:

  1. global, que consiste nunha orientación xeral cara á aprendizaxe da segunda lingua;
  2. situacional, que depende da situación na que se produce a aprendizaxe: por exemplo, o contexto da clase fronte a un contexto de aprendizaxe natural; e
  3. motivación das tarefas, que consiste na motivación particular coa que se realiza unha tarefa determinada.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alonso Tapia, J. 1991. Motivación y aprendizaje en el aula: Cómo enseñar a pensar. Madrid: Santillana.

Ball, S. 1977. Motivation in Education. New York: Academic Press.

Brown, H. D. 1994. Principles of Language Learning and Teaching. Englewood Cliffs, New York: Prentice-Hall. 3rd edition.

Castro Calvín, J. 1992. A Profile of the Motivation of Spanish Pre-University Students in the Learning of English. Alicante: Universidad de Alicante.

Dörnyei, Z. 1998. “Motivation in Second and Foreign Language Learning.” Language Teaching 31: 117-135.

Gardner, R. C. & Lambert, W. 1972. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, Mass.: Newbury House.

Gardner, R. C. 1985. Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation. London; Baltimore, Md.: Edward Arnold.

Palacios Martínez, I. M. 1994a. La Enseñanza del inglés en España a debate. Perspectivas de profesores y alumnos. Santiago: Universidade de Santiago.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Motivación
Inglés: 
Motivation
Francés: 
Motivation
Alemán: 
Motivation
Italiano: 
Motivazione
Polaco: 
Motywacja
Portugués: 
Motivação
Ruso: 
Мотивация
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/motivacion, con data de acceso 13/07/2024).