Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Mostraxe

Definición:

Proceso polo que se leva a cabo a selección dos elementos ou individuos que compoñen unha mostra. O resultado de devandito proceso pode ser, por exemplo, unha mostra aleatoria, semialeatoria ou estratificada.

Bibliografía: 

Bisquerra Alzina, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Nortes Checa, A. 1991. Estadística teórica y aplicada. Barcelona: DM/PPU.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Muestreo
Inglés: 
Sampling
Francés: 
Échantillonnage
Alemán: 
Stichprobenauswahl
Italiano: 
Campionamento
Polaco: 
Próbkowanie
Portugués: 
Amostragem
Ruso: 
Отбор
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/mostraxe, con data de acceso 14/06/2024).