Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 100 de 152 entradas

C

Caixa negra => Modelo da caixa negra
Cambio de código => Alternancia de códigos
CAP
Catáfora => Anáfora
Categoría de baixa inferencia => Categoría de alta inferencia
CCP (Curso de Cualificación Pedagóxica) => CAP
CEMA => MOOC
Centil => Percentil
Certificado de Aptitude Pedagóxica (CAP) => CAP
Certificate in Advanced English (CAE) => Cambridge EFL examinations
Certificate of Proficiency in English (CPE) => Cambridge EFL examinations
CIE
Cinésica => Paralingüística
CLL
Cociente intelectual (CI) => Cociente de intelixencia (CI)
Comisión de Coordinación Pedagóxica => Proxecto Educativo de Centro (PEC)
Competencia pluricultural => Pluriculturalismo
Comprensión => Comprensión oral
Comprensión auditiva => Comprensión oral
Comprensión avaliadora => Lectura
Comprensión crítica => Lectura crítica
Comprensión escrita => Lectura
Condicións de fortuna => Realizativo
Coñecemento procedimental => Coñecemento declarativo
Constatativo => Realizativo