Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Comunidade de aprendizaxe

Definición:

Conxunto de individuos que comparten obxectivos de aprendizaxe e cooperan activamente para a súa consecución, apoiándose mutuamente e aceptando a diversidade de puntos de vista. As interaccións no seo dunha comunidade de aprendizaxe forte soen conter abundantes indicios de calidades tales como informalidade, confianza, humor, empatía, sinceridade, etc. Moitas investigacións suxiren que un contexto participativo que presente estas características favorece unha aprendizaxe máis rápida e profunda, contribuíndo a fortalecer o espírito crítico e a actitude positiva. O desenvolvemento deste tipo de relacións entre os participantes constitúe un especial desafío no ensino en liña, onde soe predominar a interacción asincrónica na que a expresión de emocións e actitudes expón maiores dificultades que a interacción cara a cara.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Chapman, C., Ramondt, L. & Smiley, G. 2005. "Strong community, deep learning: Exploring the link". Innovations in education and teaching international 42/3: 217-230.

Shea, P., Li, C. S., Swan, K. & Pickett, A. 2005. "Developing Learning Community in Online Asynchronous College Courses: The Role of Teaching Presence". Journal of Asynchronous Learning Networks 9/4: 59-82.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Comunidad de aprendizaje
Inglés: 
Learning community
Ruso: 
Образовательное сообщество
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/comunidade-aprendizaxe, con data de acceso 19/05/2024).