Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Comunidad imaginada

Definición:

Termo creado por Benedict Anderson en 1983 e posteriormente expandido por Étienne Wenger (1998) que se refire á capacidade dun individuo de crear unha relación con descoñecidos fóra da súa contorna social inmediata a través da imaxinación; por exemplo, o sentido de pertenza que expresamos a través da nosa nacionalidade, aínda que non coñezamos a cada persoa do nos país. En 2001, Bonny Norton vinculou o termo á aprendizaxe do inglés como segunda lingua e afirmou que cada aprendente crea unha comunidade imaxinaria da que quere formar parte no futuro, e que esta imaxe repercute en grande medida no esforzo do estudante durante o proceso de aprendizaxe do inglés como forma de achegarse a esa comunidade. Máis tarde este termo estendeuse ás institucións educativas (Yasuko Kanno 2003) das cales se di que teñen a capacidade de facer esas comunidades imaxinadas máis ou menos tanxibles para os estudantes a través das súas políticas e estratexias pedagóxicas.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Anderson, B. 1983. Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Colección popular (Vol. 498). México: Fondo de Cultura Económica.

Kanno, Y. 2003. "Imagined Communities, School Visions, and the Education of Bilingual Students in Japan". Journal of language, identity, and education 2/4: 285-300. 

Pavlenko, A. & Norton, B. 2007. "Imagined communities, identity, and English language learning", in Cummins, J. & Davinson Ch. (eds.). International Handbook of English Language Teaching. New York: Springer, pp. 589-600.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Comunidad imaginada
Inglés: 
Imagined community
Ruso: 
Воображаемые сообщества
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/comunidad-imaginada, con data de acceso 20/07/2024).