Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 100 de 107 entradas

M

Mestura de códigos => Alternancia de códigos
Método analítico => Aprendizaxe global
Método comunicativo => Enfoque comunicativo
Método de estudo => Técnica de estudo
Método de Lozanov => Suxestopedia
Método lonxitudinal => Método transversal
Método natural => Enfoque natural
Método silencioso => Método do silencio
Microestrutura textual => Macroestrutura textual
MLA
MLU
Mobile learning => Aprendizaxe móbil
Modelo de Rasch => Teoría de resposta á pregunta
Motivación instrumental => Motivación
Motivación integradora => Motivación
Motivación resultativa => Motivación extrínseca