Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Método directo

Definición:

método de ensino de segundas linguas que xorde a finais do século XIX como reacción ao método da gramática e a tradución, que non prestara atención ao uso comunicativo da lingua. O método directo prohibe a tradución, xa que postula que o significado debe comunicarse directamente, mediante a asociación de formas discursivas con xestos, mímica, obxectos reais e a situación comunicativa. Preténdese ensinar a pensar na lingua meta, e para iso a lectura e a escritura deben presentarse logo da práctica da expresión oral. A gramática ensínase de modo indutivo. O programa de estudos baséase en situacións da vida real (ir ao banco, ir de compras, etc.) ou en determinados temas (xeografía, diñeiro, o tempo, etc.).

Bibliografía: 

Cerezal Sierra, F. 1996. “Foreign Language Teaching Methods”, in McLaren, N. & Madrid, D. (eds.). A Handbook for TEFL. Alcoy: Marfil, pp. 161-186.

Larsen-Freeman, D. 1986. Techniques and Principles in Language Teaching. New York: Oxford University Press.

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Sánchez Pérez, A. 2009. La enseñanza de idiomas en los últimos 100 años. Métodos y Enfoques. Madrid: SGEL.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Método directo
Inglés: 
Direct method
Francés: 
Méthode directe
Alemán: 
Direkte Methode
Italiano: 
Metodo diretto
Polaco: 
Metoda bezpośrednia
Portugués: 
Método direto
Ruso: 
Прямой метод
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/metodo-directo, con data de acceso 22/05/2024).