Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Método da gramática e a tradución

Definición:

Tamén método gramática-tradución ou método prusiano.

método de ensino de segundas linguas que utiliza o estudo de regras gramaticais, a memorización do vocabulario e a tradución como actividades esenciais de aprendizaxe. Este método, que tivo diferentes denominacións, foi utilizado nun principio no ensino de linguas clásicas e posteriormente para axudar ao alumno a ler e apreciar a literatura e a cultura das linguas modernas. Dado que esta aproximación facía máis fincapé na lectura que na capacidade do alumno para comunicarse oralmente na segunda lingua, produciuse no século XX unha forte reacción en contra da mesma, como se pode apreciar no método natural e no método directo.

Bibliografía: 

Larsen-Freeman, D. 1986. Techniques and Principles in Language Teaching. New York: Oxford University Press.

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Sánchez Pérez, A. 2009. La enseñanza de idiomas en los últimos 100 años. Métodos y Enfoques. Madrid: SGEL.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Método de la gramática y la traducción
Inglés: 
Grammar translation method
Francés: 
Méthode grammaire-traduction
Alemán: 
Grammatik-Übersetzungs-Methode
Italiano: 
Metodo basato su grammatica e traduzione
Polaco: 
Metoda gramatyczno-tłumaczeniowa
Portugués: 
Método gramática-tradução
Ruso: 
Грамматико-переводной метод
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/metodo-gramatica-traducion, con data de acceso 17/04/2024).