Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Cultura

Definición:

Desde a antropoloxía cultural, definiuse como conxunto de elementos (crenzas, valores, coñecementos, hábitos, usos e costumes, etc.) compartidos por un grupo de persoas que conforman unha comunidade. Como sistema é un todo que se presta a ser transmitido de xeración en xeración. Cada individuo adquire consciente e inconscientemente as normas socioculturais do grupo ao que pertence e actúa segundo elas. Este factor ten grande incidencia no ensino / aprendizaxe de linguas estranxeiras. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Hinkel, E. (ed.) 1999. Culture in Second Language Teaching and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Kramsch, Claire. 1998. Language and culture. Oxford: Oxford University Press.

Robinson, G. L. N. 1985. Crosscultural Understanding. New York: Prentice Hall.

Seelye, H. N. 1988. Teaching Culture. Lincolnwood, IL: National Textbook Company.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Cultura
Inglés: 
Culture
Francés: 
Culture
Alemán: 
Kultur
Italiano: 
Cultura
Polaco: 
Kultura
Portugués: 
Cultura
Ruso: 
Культура
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/cultura, con data de acceso 18/04/2024).