Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Cuartil

Definición:

En estatística, dada unha distribución de datos estatísticos, os cuartís son aqueles valores que a dividen en cuartos. O primeiro cuartil ou cuartil inferior é aquel valor da variable tal que a cuarta parte (25%) das observacións son inferiores ou iguais a el, e o resto (75%) é superior ou igual. O segundo cuartil é a mediana, xa que se trata do valor localizado na metade da distribución. Finalmente, o terceiro cuartil ou cuartil superior é un valor tal que as tres cuartas partes das observacións son inferiores ou iguais a el. Coinciden cos percentís 25, 50 e 75 respectivamente. A diferenza entre o primeiro e o terceiro cuartil denomínase percorrido intercuartílico, e a metade deste valor é a desviación intercuartílica ou percorrido semi-intercuartílico. Ambas as medidas son útiles para cuantificar a dispersión ou variabilidade nas distribucións asimétricas ou oblicuas. Exemplo: se nun grupo de 100 estudantes, 25 obteñen unha nota por baixo de 5, e 75 unha por baixo de 8, 5 e 8 serán o primeiro e o terceiro cuartil respectivamente; o percorrido intercuartílico será 8 - 5 = 3, e a desviación intercuartílica será 1,5.

Exemplos: 

Se nun grupo de 100 estudantes, 25 obteñen unha nota por baixo de 5, e 75 unha por baixo de 8, 5 e 8 serán o primeiro e o terceiro cuartil respectivamente; o percorrido intercuartílico será 8 - 5 = 3, e a desviación intercuartílica será 1,5.

Bibliografía: 

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Cruz Ramírez, M. 2012. Elementos de estadística descriptiva: Una introducción para investigadores de la educación. Madrid: Editorial Académica Española.

Etcheverría Murgiondo, J. & Tejedor Tejedor, F. J. 2005. Análisis descriptivo de datos en educación. Madrid: La Muralla.

Mafokozi, Joseph. 2009. Introducción a la estadística. Para gente de letras. Madrid: CCS.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Cuartil
Inglés: 
Quartile
Francés: 
Quartile
Alemán: 
Quartil
Italiano: 
Quartile
Polaco: 
Kwartyl
Portugués: 
Quartil
Ruso: 
Квартиль
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/cuartil, con data de acceso 15/07/2024).