Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Percentil

Definición:

Tamén centil.

En estatística, denomínanse percentís aqueles valores que dividen un conxunto de datos ordenados de menor a maior en cen partes de igual frecuencia. Dado unha porcentaxe k, o percentil k% é aquel valor da distribución tal que existen un k% de observacións menores ou iguais a este e un (100 - k)% de observacións maiores ou iguais a este. Na realización de exames, o percentil é un tipo de puntuación xerárquica. Unha determinada puntuación ocupa o percentil correspondente á porcentaxe de estudantes que obteñen unha cualificación igual ou inferior a esta. Por exemplo, na seguinte distribución de porcentaxes e puntuacións de exame:Puntuación

Porcentaxe

3

2%

4

18%

5

30%

6

40%

8

6%

9

4%

O tanto por cento de estudantes que obtiveron un 5 ou menos é do 50%; polo tanto, a devandita puntuación representa o percentil 50% (p50); do mesmo xeito, se un estudante recibe unha puntuación de percentil 2% (p2), iso significa que a súa puntuación no exame é igual ou superior á do 2% dos estudantes, e inferior á do 98%. Canto máis alta é a puntuación, maior é o percentil, polo que uns percentís elevados serán un indicio do éxito da proba. Exemplos importantes de percentís son a mediana (percentil 50%) e os cuartís (percentís 25%, 50% e 75%).

Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Lado, R. 1972. Language Testing. The Construction and Use of Foreign Language Tests. London: Longman. 7th impression.

Woods, A., Fletcher, P. & Hughes, A. 1986. Statistics in Language Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Percentil
Inglés: 
Percentile
Francés: 
Percentile
Alemán: 
Perzentil
Italiano: 
Percentile
Polaco: 
Percentyl
Portugués: 
Percentil
Ruso: 
Процентиль
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/percentil, con data de acceso 15/04/2024).