Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Mediana

Definición:

En estatística, unha das medidas da tendencia central dunha distribución, xunto coa media e a moda. A mediana é o punto central dunha distribución, é dicir, o valor que divide unha mostra en dúas partes de igual frecuencia unha vez ordenados todos os seus valores de menor a maior. Coincide co percentil 50. Por exemplo, a mediana das seguintes puntuacións: 4, 6, 7, 8, e 12 será 7. Se o número de valores fora par, como no conxunto 7, 11, 12, 13, 18, 30, a mediana sería o punto medio entre os dous valores centrais (é dicir, 12,5). Trátase dunha medida moi apropiada para obter a tendencia central cando os datos están organizados nunha escala ordinal ou nunha escala gradual.

Exemplos: 

A mediana das seguintes puntuacións: 4, 6, 7, 8, e 12 será 7. Se o número de valores fora par, como no conxunto 7, 11, 12, 13, 18, 30, a mediana sería o punto medio entre os dous valores centrais (é dicir, 12,5).

Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Nortes Checa, A. 1991. Estadística teórica y aplicada. Barcelona: DM/PPU.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Mediana
Inglés: 
Median
Francés: 
Médiane
Alemán: 
Median
Italiano: 
Mediana
Polaco: 
Mediana
Portugués: 
Mediana
Ruso: 
Медиана
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/mediana, con data de acceso 20/07/2024).