Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Moda

Definición:

En estatística, indicador da tendencia central dunha distribución, xunto coa mediana e a media. É o valor que aparece con máis frecuencia nunha mostra. Por exemplo, nas seguintes puntuacións de exames, a moda é igual a 40, xa que este é o valor que máis se repite:Puntuacións

Alumnos con esas puntuacións

10

5

20

10

30

6

40

20

50

8

Cando unha distribución posúe dúas ou máis modas, recibe o nome de bimodal, trimodal, etc. Por exemplo, se no caso anterior houbese 20 estudantes con 40 puntos e outros 20 con 30, obteríase unha distribución bimodal cuxas modas serían 30 e 40.

Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Nortes Checa, A. 1991. Estadística teórica y aplicada. Barcelona: DM/PPU.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Moda
Inglés: 
Mode
Francés: 
Mode
Alemán: 
Modalwert/ Modus
Italiano: 
Moda
Polaco: 
Styl/Tryb
Portugués: 
Moda
Ruso: 
Режим / метод / стиль
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/moda, con data de acceso 20/06/2024).