Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z
Amosando 93 de 93 entradas

L

LAD
LE
Lectura como eixo transversal do currículo => Técnica SQ3R
Lectura extensiva => Lectura intensiva
Lectura subvocal => Lectura sublabial
Lectura superficial => Escaneado
Lei de Reforma Universitaria => LRU
Lei Orgánica de Ordenación Xeral do Sistema Educativo => LOXSE
Lei Orgánica Reguladora do Dereito á Educación => LODE
LFE
Lingua base => Lingua matriz
Lingua de chegada => Lingua meta
Lingua de signos => Linguaxe de signos
Lingua final => Lingua meta
Lingua fonte => Lingua de orixe
Lingua neutra => Lingua franca
Lingua primaria => Lingua dominante
Linguaxe de aula => Discurso de aula
Linguaxe E => Linguaxe I
Lingüística crítica => Análise crítica do discurso
Lingüística do texto => Discurso
LM
LME
Logopedia => Terapia da fala
LOU
LRU
LXE