Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Terceira lingua

Definición:

Fálase dunha terceira lingua nunha situación de adquisición ou aprendizaxe na que xa existen outras dúas linguas en convivencia e uso máis o menos xeneralizado pola comunidade de fala. Así, por exemplo, en contextos como os das comunidades autónomas galega, catalá ou vasca, o inglés ou o francés poderán considerarse en moitos casos como unha terceira lingua.

Bibliografía: 

Cenoz, J. & Jessner, U. (eds.) 2000. English in Europe. The Acquisition of a Third Language. Clevedon, UK: Multilingual Matters.

Cenoz, J. 2000. “Research on Multilingual Acquisition”, in Cenoz, J. & Jessner, U. (eds.). English in Europe. The Acquisition of a Third Language. Clevedon, UK: Multilingual Matters, pp. 39-53.

De Angelis, G. 2007. Third or Additional Language Acquisition. Clevedon: Multilingual Matters.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Tercera lengua
Inglés: 
Third language
Francés: 
Troisième langue
Alemán: 
Tertiärsprache
Italiano: 
Terza lingua
Portugués: 
Terceira língua
Ruso: 
Третий язык
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/terceira-lingua, con data de acceso 24/05/2024).