Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Terceiro código

Definición:

Este termo, acuñado por William Frawley en 1984, fai referencia ao discurso característico das traducións. A forma gramatical e retórica do texto, tanto na lingua orixe como na lingua meta, son o medio de transmisión dos significados ou contidos. Unha tradución trata de integrar eses dous elementos de xeito que o produto resultante sexa o máis fiel posible ao contido do texto orixinal e á forma da lingua meta. Sen embargo, dado que o devandito produto está sempre a medio camiño entre dous sistemas semióticos que integran elementos lingüísticos (significantes e significados) e contidos de carácter cultural, o resultado é un texto con normas específicas e rasgos morfosintácticos, semánticos e pragmáticos propios, diferentes dos que posúen tanto a lingua orixe como a lingua meta, e que o caracterizan como tradución.

Bibliografía: 

France, P. (ed.) 2000. The Oxford Guide to Literature in English Translation. Oxford: Oxford University Press.

Shuttleworth, M. & Cowie, M. 1997. Dictionary of Translation Studies. Manchester: St. Jerome Publishing.

Toury, G. 1980. In Search of a Theory of Translation. Tel Aviv: The Porter Institute for Poetics and Semiotics.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Tercer código
Inglés: 
Third code
Francés: 
Troisième code
Alemán: 
Dritte Sprache
Italiano: 
Terzo codice
Portugués: 
Terceiro código
Ruso: 
Теория третьего кода
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/terceiro-codigo, con data de acceso 17/04/2024).