Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Discurso de aula

Definición:

Formas comunicativas xeradas por alumnos e profesores dentro dun escenario social concreto como é a aula. A análise do discurso xerado na aula vén suscitando o interese dos especialistas desde os anos setenta, cos estudos de Sinclair e Coulthard (1975) e Mehan (1979). Estas análises distinguen unha secuencia ou estrutura de participación cando se realizan tarefas de aprendizaxe organizada en tres partes ou fases: iniciación por parte do docente, resposta do discente ou discentes e avaliación por parte do profesor. No modelo de Sinclair & Coulthard, o discurso de aula está organizado en distintos niveis: leccións (lessons), formadas por transaccións (transactions), as cales, á súa vez, inclúen unha segunda serie de intercambios (exchanges) que se poden descompoñer en movementos (moves); estes movementos, finalmente, están constituídos por actos (acts). Entre os temas ou áreas que recibiron maior atención dentro deste campo destacan os seguintes:

  1. o tipo de preguntas utilizadas tanto polo profesor como polo alumno;
  2. a natureza dos datos lingüísticos aos que se expón o estudante;
  3. negociación de significados;
  4. a alternancia de turnos de palabra na conversa;
  5. a distribución e uso da L1 e a L2; e finalmente,
  6. a función e o emprego das repeticións.
Bibliografía: 

Chaudron, C. 1988. Second Language Classrooms. Research on Teaching and Learning. Cambridge: Cambridge University Press.

Mehan, H. 1979. Learning Lessons: Social Organization in the Classroom. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

Salaberri Ramiro, S. 2001. “Análisis de turnos en el discurso del profesor en aulas de inglés como lengua extranjera”, en Pastor Cesteros, S. & Salazar García, V. (eds.), 2001, pp. 289-312.

Sinclair, J. M. & Coulthard, R. M. 1975. Towards an Analysis of Discourse. The English Used by Teachers and Pupils. London: Oxford University Press.

Walsh, S. 2011. Exploring Classroom Discourse: Language in Action. London; New York: Routledge.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Discurso de aula
Inglés: 
Classroom discourse
Francés: 
Discours dans la salle de classe
Alemán: 
Unterrichtsdiskurs
Italiano: 
Discorso scolastico
Polaco: 
Dyskurs w kontekście klasy
Portugués: 
Discurso de sala de aula
Ruso: 
Учебный дискурс
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/discurso-aula, con data de acceso 20/06/2024).