Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Datos

Definición:

Información, evidencia ou feitos recompilados por medio de experimentos ou estudos, que poden ser analizados para unha mellor comprensión dun fenómeno ou para apoiar unha teoría. No ensino de linguas existe unha gran variedade de procedementos que se poden utilizar para observar, obter e rexistrar datos. Por exemplo: a variable do dominio do francés como L2 pódese medir mediante a realización de diferentes tipos de tarefas (ditados, lectura de pares mínimos, escenificacións), ou mediante un exame que dará como resultado un conxunto de datos baixo a forma de puntuacións; datos doutras variables, como a nacionalidade ou as horas de instrución na L2, poderíanse recompilar preguntando esa información directamente aos individuos que conforman a mostra. Os estudos mediante diarios, os cuestionarios ou enquisas e as entrevistas son especialmente útiles para obter información sobre factores persoais que poden influír na aprendizaxe. Os datos recompilados poden ser de distinta natureza (por exemplo, cualitativos fronte a cuantitativos), e unha vez recollidos dispóñense en escalas, que serven para organizalos de forma máis ou menos precisa (en categorías, xerarquías, etc.).

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Ellis, R. 1991. Understanding Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Lowie, W. & Seton, B. 2013. Essential Statistics for Applied Linguistics. London: Palgrave.

Tarone, E. & Yule, G. 1989. Focus on the Language Learner. Oxford: Oxford University Press, 1989.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Datos
Inglés: 
Data
Francés: 
Données
Alemán: 
Daten
Italiano: 
Dati
Polaco: 
Dane
Portugués: 
Dados
Ruso: 
Данные
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/datos, con data de acceso 24/05/2024).