Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Enquisa

Definición:

Tamén cuestionario.

Instrumento de investigación que consiste na recollida de información mediante preguntas escritas ou orais. Pode ser aplicado directamente por un entrevistador ou ser respondido polo enquisado de forma diferida. Existen diversos tipos de enquisas (abertas, pechadas, semiabertas, etc.) de acordo co seu deseño e co tipo de preguntas que se inclúan.

Bibliografía: 

Berdie, D. R. 1986. Questionnaires: Design and Use. Metichen, NJ: Scarecrow Press.

Foddy, W. 1993. Constructing Questions for Interviews and Questionnaires: Theory and Practice in Social Research. Cambridge: Cambridge University Press.

Oppenheim, A. N. 1986. Questionnaire Design and Attitude Management. Aldershot: Gower.

Oppenheim, A. N. 1992. Questionnaire Design, Interviewing and Attitude Measurement. London: Pinter.

Youngman, M. B. 1978. Designing and Analysing Questionnaires. Nottingham: University of Nottingham School of Education.

Actividade de aula mediante a cal os discentes interactúan e aprenden a integrarse socialmente solicitando información uns doutros sobre aspectos tales como as súas preferencias, afeccións, gustos, música preferida, etc. Este tipo de actividade é moi común en aproximacións comunicativas ao ensino de linguas tales como o enfoque comunicativo e o enfoque por tarefas.

Bibliografía: 

Willis, J. 1996. A Framework for Task-Based Learning. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Encuesta
Inglés: 
Survey
Francés: 
Enquête
Alemán: 
Umfrage
Italiano: 
Inchiesta
Polaco: 
Zapytanie
Portugués: 
Inquérito
Ruso: 
Исследование
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/enquisa, con data de acceso 14/06/2024).