Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Xerarquía

Definición:

Orde de prelación no que se dispoñen os compoñentes dun sistema, de tal modo que as unidades de cada nivel constan de unidades do nivel inmediatamente inferior. Así, por exemplo, en morfosintaxe, a cláusula componse de frases ou sintagmas e estes últimos están constituídos por palabras que, á súa vez, constan de morfemas. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Freeborn, D. 1994. A Course Book in English Grammar. London: Macmillan.

Halliday, M. A. K. 1978. Language as Social Semiotic: The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Jerarquía
Inglés: 
Rank
Francés: 
Rang
Alemán: 
Hierarchie
Italiano: 
Gerarchia
Polaco: 
Hierarchia/Ranga
Portugués: 
Hierarquia
Ruso: 
Иерархия
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/xerarquia, con data de acceso 22/05/2024).