Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Nivel

Definición:

Compoñente dun sistema lingüístico, por exemplo, nivel de palabra ou de frase. A miúdo considérase que estes niveis forman unha escala ou xerarquía que vai desde os máis baixos (que conteñen as unidades lingüísticas menores) ata os superiores (que conteñen as unidades lingüísticas maiores): por exemplo, o nivel dos morfemas, as palabras, as frases, a oración, o texto, etc. Ás veces tamén se di que os elementos de cada nivel están formados por outros do inmediatamente superior. Así, as cláusulas están formadas por frases, as frases por palabras, as palabras por morfemas, etc.

Bibliografía: Lyons, 1981a.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Lyons, J. 1981a. Language and Linguistics. An Introduction. Cambridge: Cambridge University Press.

Estadio ou fase de aprendizaxe na que se atopa un estudante dunha segunda lingua. Normalmente, fálase de nivel inicial, intermedio e avanzado para referirse aos tres graos principais de desenvolvemento lingüístico. Dentro destas categorías distínguense outros subniveis como o intermedio alto, intermedio baixo, etc. Os criterios utilizados para designar os distintos niveis varían considerablemente dun país a outro, e dunha situación a outra. Normalmente a división en niveis adoita estar condicionada polo número de horas que o estudante estude a lingua estranxeira.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Willis, J. 1981. Teaching English through English: A Course in Language Classroom and Techniques. Harlow: Longman, 1987.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Nivel
Inglés: 
Level
Francés: 
Niveau
Alemán: 
Stufe/ Niveau
Italiano: 
Livello
Polaco: 
Poziom
Portugués: 
Nível
Ruso: 
Уровень
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/nivel, con data de acceso 27/05/2024).