Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Tagmémica

Definición:

Disciplina que xorde do estruturalismo norteamericano e que ten como principal representante a K. L. Pike. A tagmémica propón un modelo de análise sintáctica na que o sistema lingüístico está dividido en tres xerarquías ou sistemas principais: o gramatical, o fonolóxico e mailo léxico, cada un dos cales se subdivide á súa vez en distintos niveis ou subsistemas dispostos nunha determinada orde dentro desa xerarquía. Así, por exemplo, o sistema gramatical consta dos niveis de morfema, palabra, frase, cláusula, oración e párrafo. O nivel do morfema é xerarquicamente inferior ao da palabra, que á súa vez é inferior ao da frase, e así sucesivamente.

Cada un destes niveis de análise está formado por unha serie de tagmemas, que son unidades básicas dentro deste modelo de análise gramatical no que entran en contacto a función e a categoría gramatical de cada segmento dentro do sistema lingüístico.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Pike, K. & Brend, R. M. 1976. Tagmemics. The Hague: Mouton.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Tagmémica
Inglés: 
Tagmemics
Francés: 
Tagmémique
Alemán: 
Tagmemik
Italiano: 
Tagmemica
Portugués: 
Tagmémica
Ruso: 
Тагмемика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/tagmemica, con data de acceso 14/06/2024).