Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Función

Definición:

Valor dunha unidade lingüística no interior da estrutura da que forma parte. Dicimos, por exemplo, que a frase ou sintagma nominal a mazá desempeña a función de obxecto directo no interior da oración o neno come a mazá.

Bibliografía: 

Crystal, D. 1997. The Cambridge Encyclopedia of Language. Cambridge: Cambridge University Press. 2nd edition.

Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Propósito comunicativo dun enunciado. Fálase neste sentido de funcións da linguaxe ou funcións comunicativas, das que existen diversas taxonomías. Así, a linguaxe pode empregarse para comunicar ideas (función representativa), expresar sentimentos ou estados de ánimo (función expresiva), establecer unha relación social e mantela (función fática), etc. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Lyons, J. 1968. Introduction to Theoretical Linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.

Richards, J. C. & Rodgers, T. S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching: A Description and Analysis. Cambridge: Cambridge University Press.

Wilkins, D. A. 1976. Notional Syllabuses. Oxford: Oxford University Press.

En sociolingüística adoita empregarse este termo na descrición de comunidades plurilingües con referencia ao tipo de actividades que regularmente se levan a cabo por medio dunha lingua determinada. Fálase así da función litúrxica, a función educativa, a función oficial, etc.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Fasold, R. 1984. The Sociolinguistics of Society. Oxford: Blackwell.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Función
Inglés: 
Function
Francés: 
Fonction
Alemán: 
Funktion
Italiano: 
Funzione
Polaco: 
Funkcja
Portugués: 
Função
Ruso: 
Функция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/funcion, con data de acceso 20/07/2024).