Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Eixos cartesianos

Definición:

En estatística, sistema de coordenadas que consta dun eixo horizontal ou eixo de abscisas (X), onde se dispoñen os datos da variable independente, e dun eixo vertical ou eixo de ordenadas (Y), onde se insiren os datos da variable dependente. A regra que asocia un ou máis valores da variable dependente con outros da variable independente denomínase función.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Ejes cartesianos
Inglés: 
Cartesian axes
Francés: 
Axes cartésiens
Alemán: 
Cartesisches Achsenkreuz
Italiano: 
Asse cartesiano
Portugués: 
Eixos cartesianos
Ruso: 
Декартовый координат / горизонтальная ось
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/eixos-cartesianos, con data de acceso 27/05/2024).