Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Diagrama

Definición:

Representación gráfica dunha función ou fenómeno. En estatística empréganse distintos tipos de diagramas. O diagrama de barras adoita utilizarse para mostrar a distribución das frecuencias dunha serie de valores. Outro tipo especial de diagrama é o denominado diagrama de dispersión (en inglés scattergram ou scatterplot), que permite comprobar de forma preliminar e gráfica a existencia dunha posible correlación entre dúas variables de proporción ou de intervalo. Os eixos (X e Y) representan os valores das dúas variables consideradas, e cada individuo da mostra figura como un punto ou unha cruz na intersección dos valores de ambas as variables (ver gráfico inferior). A diferente distribución dos puntos dá lugar a distintos tipos de diagrama: se tenden a agruparse formando unha liña recta, a correlación entre as variables será lineal e elevada, ben positiva (canto máis alto sexa o valor de X, máis alto é o de Y) ou ben negativa (os valores altos de X correspóndense con valores baixos de Y). No caso de que os puntos manteñan unha tendencia pero non unha clara distribución lineal, a correlación será aínda positiva ou negativa, pero máis baixa. Finalmente, é posible que os puntos se distribuan de acordo cun patrón non lineal (por exemplo, curvilíneo ou en zig-zag), ou que non sigan ningún patrón, polo que non existirá correlación entre as variables, como sucede no gráfico seguinte:

Eixo E: puntuacións na proba Y

Eixo X: puntuacións na proba X

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Etcheverría Murgiondo, J. & Tejedor Tejedor, F. J. 2005. Análisis descriptivo de datos en educación. Madrid: La Muralla.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Diagrama
Inglés: 
Diagram
Francés: 
Diagramme
Alemán: 
Diagramm
Italiano: 
Diagramma
Polaco: 
Diagram/Schemat
Portugués: 
Diagrama
Ruso: 
Диаграмма
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/diagrama, con data de acceso 13/07/2024).