Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Desviación típica (DT, σ)

Definición:

Tamén chamada desviación estándar.

En estatística, é un dos indicadores da dispersión dun conxunto de valores ou puntuacións. Expresa a diferenza que existe por termo medio entre todas as puntuacións con respecto á media, e obtense ao extraer a raíz cadrada da varianza. Serve, xa que logo, para cuantificar a homoxeneidade nun grupo e, en consecuencia, tamén é útil á hora de comparar o comportamento de grupos diferentes. Se se divide a distribución en intervalos regulares ao redor da media en función da desviación típica, entón pódese medir a distancia entre un valor e a media en unidades de desviación típica. Por exemplo, se a media dunha distribución é 30 e a súa DT é 10, unha puntuación de 40 atoparase unha unidade de DT por encima da media (+1DT), e unha puntuación de 10 estará dúas unidades por baixo (-2DT).

Bibliografía: 

Cruz Ramírez, M. 2012. Elementos de estadística descriptiva: Una introducción para investigadores de la educación. Madrid: Editorial Académica Española.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Etcheverría Murgiondo, J. & Tejedor Tejedor, F. J. 2005. Análisis descriptivo de datos en educación. Madrid: La Muralla.

Fulcher, G. 2010. Practical Language Testing. London: Hodder Education.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Desviación típica (DT, σ)
Inglés: 
Standard deviation
Francés: 
Déviation standard
Alemán: 
Standardabweichung
Italiano: 
Deviazione standard
Polaco: 
Odchylenie standardowe
Portugués: 
Desvio padrão
Ruso: 
Стандартное отклонение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/desviacion-tipica-dt-s, con data de acceso 23/04/2024).