Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Varianza

Definición:

En exames (⇒ exame) e estatística, medida da dispersión dunha mostra, xunto coa desviación típica e o percorrido. A varianza dunha serie de puntuacións (σ 2 ) obtense restando a media a cada puntuación do conxunto e elevando o resultado ao cadrado. A continuación súmanse todos os resultados e divídese entre o número de puntuacións. Por exemplo, se as puntuacións son 3, 4, 7 e 10, a media será (3+4+7+10) : 4 = 6, e a varianza obterase do seguinte xeito: restando a media a cada puntuación obteranse os valores -3, -2, 1 e 4, que elevados ao cadrado son 9, 4, 1 e 16. A suma destas cifras é 30, que dividido entre o número de puntuacións menos un (3) dará 10 (a varianza). Existen programas informáticos que realizan estes cálculos de xeito automático. A miúdo téñense en conta os graos de liberdade dividindo entre o número de puntuacións menos un, o que recibe o nome de cuasivarianza.

Ademais de cuantificar a dispersión, a varianza é necesaria para determinar o grao de significación das diferenzas entre medias de dous conxuntos de datos.

Exemplos: 

Se as puntuacións son 3, 4, 7 e 10, a media será (3+4+7+10) : 4 = 6, e a varianza obterase do seguinte xeito: restando a media a cada puntuación obteranse os valores -3, -2, 1 e 4, que elevados ao cadrado son 9, 4, 1 e 16. A suma destas cifras é 30, que dividido entre o número de puntuacións menos un (3) dará 10 (a varianza).

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bisquerra Alzina, R. 1989. Métodos de investigación educativa. Guía práctica. Barcelona: CEAC.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Nortes Checa, A. 1991. Estadística teórica y aplicada. Barcelona: DM/PPU.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Varianza
Inglés: 
Variance
Francés: 
Variance
Alemán: 
Stichprobenvarianz
Italiano: 
Varianza
Portugués: 
Variância
Ruso: 
Разница / отклонение
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/varianza, con data de acceso 18/04/2024).