Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proba non paramétrica

Definición:

En estatística, nome xenérico que reciben un conxunto de probas de significación estatística que serven para comprobar se as frecuencias observadas nun conxunto de datos difiren dunhas hipotéticas frecuencias esperadas, ou para comprobar a posible dependencia entre dúas variables. Adoitan empregarse para traballar tanto con variables nominais coma ordinais. As probas non paramétricas non asumen unha forma específica para as distribucións nin para as características da poboación, polo que son aplicables en moitas situacións prácticas. Con todo, tampouco teñen en conta as magnitudes absolutas de cada observación, polo que o seu poder discriminatorio é menor que o das probas paramétricas. Exemplos de probas non paramétricas son a proba chi-cadrado e a proba U de mann-whitney.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Woods, A., Fletcher, P. & Hughes, A. 1986. Statistics in Language Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Prueba no paramétrica
Inglés: 
Non-parametric test
Francés: 
Test non paramétrique
Alemán: 
Nicht-parametrischer Test
Italiano: 
Prova non parametrica
Portugués: 
Teste não-paramétrico
Ruso: 
Непараметрический тест
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proba-non-parametrica, con data de acceso 18/05/2024).