Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Proba U de Mann-Whitney

Definición:

En estatística, tipo de proba non paramétrica utilizada para determinar a significación estatística das diferenzas observadas entre dous conxuntos de datos. En primeiro lugar ordénanse xerarquicamente de menor a maior os valores observados nas dúas mostras e asígnanse rangos (por exemplo, ao valor menor correspóndelle rango un, ao seguinte rango dous, e así sucesivamente). A continuación compróbase se existen diferenzas significativas entre as medidas de tendencia central do conxunto de rangos correspondentes a cada mostra, o cal sucede se os valores de cada unha delas tenden a localizarse en distintas zonas da xerarquía. Para calcular a significación hanse achar uns determinados valores U e U', tendo en conta o número de observacións de cada mostra e a suma dos seus postos xerárquicos, e o menor dos dous valores haberase de comparar co valor crítico que lle corresponda nunha táboa específica.

Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Woods, A., Fletcher, P. & Hughes, A. 1986. Statistics in Language Studies. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Prueba U de Mann-Whitney
Inglés: 
Mann-Whitney U-test
Francés: 
Test U de Mann-Whitney
Alemán: 
Mann-Whitney U-Test
Italiano: 
Test U di Mann-Whitney
Portugués: 
Teste U de Mann-Whitney
Ruso: 
U-критерий Манна — Уитни
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/proba-mann-whitney, con data de acceso 19/05/2024).