Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Chi cadrado

Definición:

Tamén chamado Xi cadrado ou Khi cadrado.

En estatística, proba non paramétrica que permite comprobar se existen diferenzas significativas entre as frecuencias dos valores dunha variable observadas nunha mostra e as frecuencias esperadas que se postulan como válidas para toda a poboación a través dunha hipótese. Outra aplicación da proba chi cadrado é a verificación dunha posible correlación ou dependencia entre dous fenómenos, por exemplo, se a actitude positiva ou negativa dos pais cara ao estudo dunha lingua estranxeira inflúe no feito de que os seus fillos se matriculen ou non en cursos desa lingua. Outro exemplo consistiría en comprobar se existe algunha relación ou diferenza significativa entre o sexo dos estudantes que elixen unha segunda lingua e a súa motivación (instrumental ou integradora); dese xeito poderíase observar que, por exemplo, a motivación integradora se correlaciona con máis frecuencia coas alumnas, é dicir, que dita motivación é pertinente para un maior número de mozas que de mozos. A proba chi cadrado pódese utilizar tanto con datos cuantitativos (por exemplo, as puntuacións obtidas nun exame) como con datos cualitativos (por exemplo, a pertenza a un grupo social). 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Brown, J. D. 1988. Understanding Research in Second Language Learning: A Teacher’s Guide to Statistics and Research Design. Cambridge: Cambridge University Press.

Butler, C. 1985. Statistics in Linguistics. Oxford: Blackwell.

Eddington, D. 2015. Statistics for Linguists: a Step-by-Step Guide for Novices. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

Lowie, W. & Seton, B. 2013. Essential Statistics for Applied Linguistics. London: Palgrave.

Nortes Checa, A. 1991. Estadística teórica y aplicada. Barcelona: DM/PPU.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Ji-cuadrado
Inglés: 
Chi-square
Francés: 
Khi carré
Alemán: 
Chi-Quadrat
Italiano: 
Chi quadrato
Polaco: 
Chi-Kwadrat
Portugués: 
Qui-quadrado
Ruso: 
Хи-квадрат
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/chi-cadrado, con data de acceso 13/07/2024).