Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

DaF

Definición:

Acrónimo alemán para Deutsch als Fremdsprache, é dicir, “Alemán como lingua estranxeira”.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
DaF (Alemán como lengua extranjera)
Inglés: 
DaF (German as a foreign language)
Alemán: 
DaF (Deutsch als Fremdsprache)
Ruso: 
Немецкий как иностранный язык
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/daf, con data de acceso 24/07/2024).