Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Entrevista

Definición:

técnica de recollida de datos que implica a interacción verbal entre polo menos dúas persoas. Pódese empregar como instrumento de investigación cunha gran cantidade de propósitos: avaliar un curso, obter información sobre as actitudes, preferencias e motivacións do alumno, realizar unha análise de necesidades, recoller datos sobre as estratexias de aprendizaxe utilizadas polos estudantes, etc.

As entrevistas pódense levar a cabo de forma individual ou en pequenos grupos en función dos obxectivos e da dispoñibilidade de tempo dos entrevistadores. Así mesmo, o seu formato pode variar de forma considerable desde unha estrutura máis ou menos pechada ata outra cunha maior flexibilidade. O formato da entrevista adoita elixirse en función dos datos que se queiran obter. Finalmente, é importante sinalar que á hora de deseñar unha entrevista é necesario ter en conta a posterior análise de datos; ou en caso contrario, podémonos atopar cunha gran cantidade de información que non somos quen de procesar e analizar. En liñas xerais pódese afirmar que as entrevistas máis abertas, é dicir, as menos estruturadas, son as máis difíciles de analizar e interpretar pola gran cantidade de variables distintas que nos podemos atopar. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Kvale, S. 1996. Interviews. An Introduction to Qualitative Research Interviewing. Thousand Oaks; London: Sage.

Powney, J. & Watts, M. 1987. Interviewing in Educational Research. London: Routledge.

Richardson, S., Dohrenwend, B. S. & Klein, D. 1965. Interviewing: Its Forms and Functions. New York: Basic Books.

Talmy, S. & Richards, K. 2011. "Theorizing Qualitative Research Interviews in Applied Linguistics". Applied Linguistics 32/1: 1-5.

Talmy, S. 2010. "Qualitative Interviews in Applied Linguistics: From Research Instrument to Social Practice". Annual Review of Applied Linguistics 30: 128-148.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Entrevista
Inglés: 
Interview
Francés: 
Entretien
Alemán: 
Interview
Italiano: 
Intervista
Polaco: 
Wywiad
Portugués: 
Entrevista
Ruso: 
Интервью
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/entrevista, con data de acceso 20/07/2024).