Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Lei Xeral de Educación (LXE)

Definición:

En España, a educación é un dereito fundamental recoñecido na Constitución de 1978. Esta particularidade esixe que a lei que a regule deba ser aprobada polo voto maioritario do Parlamento. Desde que en 1970 se aprobase a Lei Xeral de Educación (LXE) co obxecto de ampliar a escolarización obrigatoria e modernizar a organización do sistema educativo, lévanse debatido e implementado outras que derrogan a inmediatamente anterior. Así, a LOXSE (1990), a LOCE (2002) ou a LOE (2005) introduciron cambios no sistema educativo que, polo curto período de tempo transcorrido entre unhas e outras, non se implantaron na súa totalidade.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Ley General de Educación (LGE)
Ruso: 
Общий закон об образовании
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/lei-xeral-educacion-lxe, con data de acceso 21/05/2024).