Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Linguaxe corporal

Definición:

Ademais da linguaxe falada, o ser humano pode comunicar moitos significados a través da linguaxe corporal. Estes significados exprésanse das seguintes formas:

  1. a través da mirada, é dicir, se hai contacto ocular e cal é a dirección deste;
  2. as expresións faciais;
  3. os movementos e xestos corporais;
  4. o uso do espazo (tamén chamado proxémica), aspecto que inclúe, por exemplo, o estudo de como os seres humanos ocupan os espazos, en que forma e onde sentan, etc.;
  5. o modo de colocación do corpo;
  6. os comportamentos táctiles; por exemplo, se se saúda con bicos e/ou abrazos, ou só coa vista;
  7. os obxectos usados polas persoas, como un cigarro, un vaso na man, ou o uso dunha mesa para crear unha barreira; e, para rematar,
  8. o uso da paralinguaxe, é dicir, como unha persoa di algo, non simplemente o que di. Dentro deste ámbito concreto da paralingüística estúdanse comportamentos como os seguintes: se as persoas que manteñen unha conversa se escoitan o un ao outro, se falan as dúas á vez ou se falan en voz moi alta.

No caso do ensino dunha segunda lingua, unha maior conciencia de todos os factores arriba mencionados pode mellorar as destrezas de comunicación e de comprensión, ademais de aumentar a seguridade xeral na comunicación oral en calquera lingua, xa sexa esta a L1 ou a L2. Outro factor importante que se debe ter en conta cando se ensina unha segunda lingua é o elemento cultural que inflúe na linguaxe corporal dunha persoa: algúns xestos utilizados nunha cultura non teñen o mesmo significado noutra; por exemplo, cando os xaponeses se sinalan a si mesmos apuntan ao seu nariz en lugar de apuntar á zona do peito como fan outras culturas procedentes de Europa e América.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Critchley, M. 1975. The Silent Language. Londres: Butterworth’s.

Dickinson, S. 1998. Effective Presentation. Londres: Orion Business Books.

James, J. 1995. Bodytalk- The Skills of Positive Body Image. London: Industrial Society.

Stanton, N. 1996. Mastering Communication. Basingtoke; London: Macmillan.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Lenguaje corporal
Inglés: 
Body language
Francés: 
Langage corporel
Alemán: 
Körpersprache
Italiano: 
Linguaggio del corpo
Polaco: 
Język/Mowa ciała
Portugués: 
Linguagem corporal
Ruso: 
Язык тела
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/linguaxe-corporal, con data de acceso 24/05/2024).