Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Paralingüística

Definición:

Estudo daqueles aspectos non verbais da comunicación que se utilizan para dar máis énfase ou complementar o significado da linguaxe verbal; entre eles podemos mencionar a posición en que se coloca o corpo, os xestos, a proximidade física, a roupa e o contacto ocular. Algúns lingüistas inclúen características vocais como a entoación, que é capaz de indicar a actitude do falante. Outros limitan o termo a un campo máis estritamente lingüístico como o ton de voz. O estudo do uso dos signos corporais, como o movemento da cabeza para demostrar que unha persoa está de acordo, ou o de sentar cos brazos e as pernas cruzadas expresando unha actitude pechada, tamén se denomina cinésica. Segundo o novo marco europeo común de referencia para as linguas: aprendizaxe, ensino, avaliación (Consello de Europa, 2001), as accións paralingüísticas inclúen a linguaxe corporal, o uso de sons extralingüísticos na fala e o uso das cualidades prosódicas que constitúen formas de comunicación non verbal. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Consejo de Europa. 2001. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge: Cambridge University Press. (Existe también una traducción-adaptación española del 2002 por parte del Instituto Cervantes, publicada en Madrid por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y la editorial Anaya).

Poyatos, F. 1993. Paralanguage. Amsterdam: John Benjamins.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Paralingüística
Inglés: 
Paralinguistics
Francés: 
Paralinguistique
Alemán: 
Paralinguistik
Italiano: 
Paralinguistica
Polaco: 
Paralingwistyka
Portugués: 
Paralinguística
Ruso: 
Паралингвистика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/paralinguistica, con data de acceso 17/04/2024).