Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Lingüística de corpus

Definición:

Metodoloxía aplicada a calquera área de estudo lingüístico que analiza de modo empírico bases de datos lingüísticos ou corpus co obxecto de determinar, entre outros aspectos, a frecuencia coa que unha construción ou estrutura aparece no discurso en relación con determinadas variables lingüísticas e/ou extralingüísticas. Grazas aos corpus electrónicos, o lingüista pode buscar, recuperar, clasificar e cuantificar datos da lingua con facilidade.

No campo do ensino de linguas, as vantaxes que presenta un enfoque baseado nos corpus son as seguintes:

  1. os exemplos tomados dun corpus son auténticos;
  2. os datos analizados a partir dun corpus poden ser utilizados polo alumno en tarefas que impliquen a verificación ou o rexeitamento de hipóteses sobre a lingua meta presentadas en dicionarios, gramáticas, outros manuais de referencia, etc.;
  3. os corpus de variedades específicas dunha lingua poden ser empregados para o ensino da segunda lingua para fins específicos; e
  4. co manexo de corpus, o alumno adquire un papel activo, de investigador que interpreta e analiza os datos para extraer regras gramaticais, os diferentes usos dun elemento léxico, etc.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Campoy-Cubillo, M. C.; Bellés-Fortuño, B. & Gea Valor, A. L. (eds.) 2010. Corpus-Based Approaches to English Language Teaching. London: Continuum.

McEnery, T. & Wilson, A. 1996. Corpus Linguistics. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Murison-Bowie, S. 1996. “Linguistic Corpora and Language Teaching.” Annual Review of Applied Linguistics 16: 182-199.

Reppen, R. 2010. Using Corpora in the Language Classroom. Cambridge: Cambridge University Press.

Wichman, A., Fligelstone, S., McEnery, T. y Knowles, G. 1997. Teaching and Language Corpora. Londres: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Lingüística de corpus
Inglés: 
Corpus linguistics
Francés: 
Linguistique de corpus
Alemán: 
Korpuslinguistik
Italiano: 
Linguistica su corpus
Polaco: 
Lingwistyka korpusowa
Portugués: 
Linguística de corpus
Ruso: 
Корпусная лингвистика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/linguistica-corpus, con data de acceso 22/05/2024).