Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Corpus pedagóxico

Definición:

Conxunto de datos que o profesor vai reunindo con todo o material didáctico utilizado na clase. Este corpus é común a todos os membros da clase e pode ser fonte de exemplos para as distintas actividades de aula. No caso de dispoñer dun computador, toda esta información pode ser informatizada e ordenada tomando como referencia as catro destrezas ou de acordo con outros criterios como vocabulario, traballo en parellas, traballo en grupo, simulación, etc. Así mesmo, este banco de datos pode ser unha fonte de grande interese para levar a cabo investigación sobre diversos temas relacionados co ensino e a aprendizaxe de segundas linguas.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Willis, Jane. 2011. "Concordances in the classroom without a computer: Assembling and exploiting concordances of common words". In Tomlinson, Brian (ed.). 2011. Materials Development in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press. Pp. 51-77.

Willis, J. 1996. A Framework for Task-Based Learning. London: Longman.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Corpus pedagógico
Inglés: 
Pedagogic corpus
Francés: 
Corpus pédagogique
Alemán: 
Sammlung von Unterrichtsmaterial
Italiano: 
Corpus pedagogico
Polaco: 
Korpus pedagogiczny
Portugués: 
Corpus pedagógico
Ruso: 
Педагогический корпус (корпусная лингвистика)
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/corpus-pedagoxico, con data de acceso 24/07/2024).