Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Linguaxe I

Definición:

Na lingüística de raíz chomskiana, emprégase este termo con referencia á representación mental do coñecemento que un falante posúe da súa propia lingua. Os lingüistas que comparten con Chomsky a idea de que este debe ser o auténtico obxecto de estudo da teoría lingüística tratan de construír gramáticas que mostren a forma na que a linguaxe estrutura a mente humana, e os principios (universais) que entran en xogo; véxase gramática xenerativa y gramática universal (gu). Outras aproximacións ao estudo da linguaxe traballan con linguaxe E, é dicir, linguaxe como algo externo. Os estudos deste último tipo recollen e analizan mostras lingüísticas para construír gramáticas que describan as estruturas e modelos xerais resultantes.

Segundo os estudiosos da linguaxe I, o método lingüístico externo forma parte da tradición estruturalista norteamericana. Afirman tamén que inclúe unha ampla sección de estudos sociolingüísticos e de análise do discurso, xa que traballan con fenómenos sociais e non mentais. A distinción entre ambas as perspectivas, linguaxe I e linguaxe E, é relevante para os estudos de adquisición e ensino de linguas.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cook, V. J. 1988. Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction. Oxford: Blackwell.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Lenguaje I
Inglés: 
I-Language
Francés: 
Langage-I
Alemán: 
I-Sprache
Italiano: 
Lingua I
Polaco: 
I-język
Portugués: 
Linguagem I
Ruso: 
I-язык
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/linguaxe-i, con data de acceso 22/05/2024).