Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Gramática xenerativa

Definición:

Modelo de gramática que concibe a capacidade lingüística (competencia) como un sistema de regras ordenadas que, partindo do léxico dunha lingua determinada, son capaces de xerar un número infinito de estruturas ben formadas. Desde a súa formulación inicial na obra Syntactic Structures (1957) de Noam Chomsky, este modelo gramatical experimentou unha notable evolución e deu lugar a múltiples derivacións que, en conxunto, constitúen unha liña de investigación moi influente na lingüística actual. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Chomsky, N. 1957. Syntactic Structures. The Hague: Mouton.

Fromkin, V. & Rodman, R. 1998. An Introduction to Language. Fort Worth: Harcourt Brace College Publishers. 6th edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Gramática generativa
Inglés: 
Generative grammar
Francés: 
Grammaire générative
Alemán: 
Generative Grammatik
Italiano: 
Grammatica generativa
Polaco: 
Gramatyka generatywna
Portugués: 
Gramática generativa
Ruso: 
Генеративная грамматика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/gramatica-xenerativa, con data de acceso 20/07/2024).