Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Competencia

Definición:

A competencia (lingüística ou gramatical) é o coñecemento, abstracto e inconsciente, que un falante posúe da estrutura da súa propia lingua e que lle permite producir e entender un número infinito de oracións. Na dicotomía establecida por Chomsky na súa obra Aspects of the Theory of Syntax (1965), este concepto oponse ao de actuación, consistente no emprego dese coñecemento en situacións concretas. A definición de competencia é unha das nocións fundamentais na lingüística moderna e suscitou amplos debates sobre a súa natureza e os seus límites exactos. Algúns investigadores suxeriron, por exemplo, a súa ampliación para incluír nela o coñecemento necesario para producir enunciados non só gramaticalmente ben formados, senón tamén apropiados ao contexto de uso. Destas revisións xurdiron conceptos alternativos como os de competencia comunicativa, competencia discursiva, competencia pragmática, etc.

Bibliografía: 

Brown, G., Malmkjiaer, K. & Williams, J. 1996. Performance and Competence in Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press.

Chomsky, N. 1965. Aspects of the Theory of Syntax. Cambridge, Mass.: The MIT Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Competencia
Inglés: 
Competence
Francés: 
Compétence
Alemán: 
Kompetenz
Italiano: 
Competenza
Polaco: 
Kompetencja
Portugués: 
Competência
Ruso: 
Компетенция
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/competencia, con data de acceso 24/05/2024).