Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Gramaticalización

Definición:

Proceso diacrónico gradual por medio do cal unha unidade léxica adquire un significado gramatical, perdendo parte ou a totalidade da súa identidade semántica e fonolóxica orixinal, e podendo chegar a converterse nun afixo flexivo. Trátase dun cambio lento que non sempre se completa en todas as súas fases pero que, para a maioría dos autores, é unidireccional. Como exemplos deste proceso podemos citar a expresión do futuro en inglés por medio da forma will seguida dun infinitivo, resultado da gramaticalización dunha construción con este verbo que en inglés antigo significaba “querer”: I will sing = “(eu) cantarei”. De modo similar, o futuro sintético de linguas románicas como o francés (chanterai), o español (cantaré) ou o galego (cantarei) é o resultado do proceso de gramaticalización dunha estrutura perifrástica formada por un infinitivo e unha forma do verbo habere, que xa existía en latín vulgar e cuxo significado orixinal era “hei de, teño que” + infinitivo (teño que cantar).

Bibliografía: 

Heine, B., Claudi, U. & Hünnemeyer, F. 1991. Grammaticalization: A Conceptual Framework. Chicago: The University of Chicago Press.

Hopper, P. & Traugott, E. 1993. Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.

Lehmann, C. 1995. Thoughts on Grammaticalization. Munich: Lincom Europa.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Gramaticalización
Inglés: 
Grammaticalization
Francés: 
Grammaticalisation
Alemán: 
Grammatikalisierung
Italiano: 
Grammaticalizzazione
Polaco: 
Gramatykalizacja
Portugués: 
Gramaticalização
Ruso: 
Грамматикализация
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/gramaticalizacion, con data de acceso 20/06/2024).