Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Gramática Universal (GU)

Definición:

Na concepción da linguaxe defendida por Noam Chomsky, a Gramática Universal é o sistema de principios, condicións e regras que constitúen o compoñente esencial compartido por todas as linguas. Nunha versión da teoría, coñecida como teoría da rección e o ligamento, a Gramática Universal descríbese en termos dunha serie de principios comúns a todas as linguas (por exemplo, o movemento de elementos dentro da oración para formar estruturas pasivas, interrogativas, etc. depende da relación estrutural entre as palabras e non simplemente da súa secuencia lineal), e unha serie de parámetros que varían dunhas linguas a outras dentro duns límites claramente establecidos (por exemplo, en linguas como o francés o núcleo dunha frase é o primeiro dos seus elementos, mentres que noutras como o xaponés o núcleo se coloca ao final). O proceso de adquisición da linguaxe consiste en aprender como se aplican os principios universais a unha lingua concreta e cal é o valor apropiado de cada parámetro.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cook, V. J. & Newson, M. 1996. Chomsky’s Universal Grammar. An Introduction. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 2nd edition.

Cook, V. J. 1988. Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction. Oxford: Blackwell.

White, L. 1989. Universal Grammar and Second Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Gramática universal (GU)
Inglés: 
Universal Grammar (UG)
Francés: 
Grammaire universelle (GU)
Alemán: 
Universale Grammatik (UG)
Italiano: 
Grammatica universale (GU)
Polaco: 
Gramatyka uniwersalna
Portugués: 
Gramática Universal (GU)
Ruso: 
Универсальная грамматика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/gramatica-universal-gu, con data de acceso 18/04/2024).