Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Gramática pedagóxica

Definición:

Tipo de análise e descrición gramatical especialmente concibidas e dirixidas ao alumno que está aprendendo unha lingua estranxeira. Así, por exemplo, distínguese entre gramáticas de corte descritivo, poñamos por caso en lingua inglesa A Comprehensive Grammar of English de Quirk et al. (1985), e aquelas con fins didácticas como a Essential Grammar in Use de Murphy (1997). De acordo con Odlin (1994), unha gramática de carácter pedagóxico destaca pola súa natureza híbrida, pois combina aspectos prescritivos con outros descritivos ao mesmo tempo que considera a aprendizaxe da gramática como un proceso que o alumno vai asimilando aos poucos e que responde a principios ou regras axiomáticas. A maioría das gramáticas pedagóxicas están baseadas nunha teoría ou paradigma lingüístico determinado (funcional, transformacional, sistémico, estrutural) e adoitan incidir de xeito especial naqueles puntos ou áreas de maior dificultade para o alumnado da lingua estranxeira en cuestión. Por outra banda, é importante sinalar que unha boa parte das gramáticas pedagóxicas modernas inclúen exercicios ou actividades ao final de cada unidade co fin de que os estudantes comproben o grao de comprensión do xa estudado. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Bygate, M., Tonkyn, A. & Williams, E. 1994. Grammar and the Language Teacher. Hemel Hempstead: Prentice Hall International.

Odlin, T. 1994. Perspectives on Pedagogical Grammar. Cambridge: Cambridge University Press.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Gramática pedagógica
Inglés: 
Pedagogical grammar
Francés: 
Grammaire pédagogique
Alemán: 
Pädagogische Grammatik
Italiano: 
Grammatica pedagogica
Polaco: 
Gramatyka pedagogiczna
Portugués: 
Gramática pedagógica
Ruso: 
Педагогическая грамматика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/gramatica-pedagoxica, con data de acceso 22/05/2024).