Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Gramática nuclear

Definición:

Compoñente da gramática universal formulada por Chomsky que é parte fundamental da competencia do falante. Inclúe os principios universais válidos para todas as linguas, así como as condicións específicas ou parámetros aplicables a cada lingua en particular. Fronte á gramática nuclear, cabe mencionar a gramática periférica ou da periferia, que contén regras específicas non predicibles aprendidas mediante a experiencia. No campo da adquisición dunha primeira lingua, propúxose que os principios e parámetros da L1 do neno se van fixando conforme este recibe aducto lingüístico dos que lle rodean. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cook, V. J. & Newson, M. 1996. Chomsky’s Universal Grammar. An Introduction. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 2nd edition.

Cook, V. J. 1988. Chomsky’s Universal Grammar: An Introduction. Oxford: Blackwell.

Eubank, L. 1991. Point / Counter Point: Universal Grammar en the Second Language. Amsterdam: John Benjamins.

Liceras, J. M. 1996. La adquisición de las lenguas segundas y la gramática universal. Madrid: Síntesis.

White, L. 1989. Universal Grammar and Second Language Acquisition. Amsterdam: John Benjamins.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Gramática nuclear
Inglés: 
Nuclear grammar
Francés: 
Grammaire nucléaire
Alemán: 
Kern- Grammatik
Italiano: 
Grammatica nucleare
Polaco: 
Gramatyka jądrowa
Portugués: 
Gramática nuclear
Ruso: 
Нуклеативная грамматика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/gramatica-nuclear, con data de acceso 21/05/2024).