Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Gramática explícita

Definición:

Cassany, Lúa e Sanz (1994) distinguen dentro da gramática dúas manifestacións básicas: o coñecemento implícito que unha persoa ten da lingua e a explicitación de carácter teórico que os especialistas fan do seu funcionamento. A primeira, a gramática implícita, adquírese co propio uso da lingua sen unha reflexión metalingüística sobre a mesma, mentres que a gramática explícita require unha explicación pormenorizada das regras que rexen o funcionamento da lingua e se adquire normalmente co estudo. 

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Cassany Comas, D.; Luna Sanjuan, M. & Sanz Pinyol, G. 1994. Enseñar lengua. Barcelona: Graó.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Gramática explícita
Inglés: 
Explicit grammar
Francés: 
Grammaire explicite
Alemán: 
Explizite Grammatik
Italiano: 
Grammatica esplicita
Polaco: 
Gramatyka szczegółowa
Portugués: 
Gramática explícita
Ruso: 
Эксплицитная грамматика
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/gramatica-explicita, con data de acceso 20/07/2024).