Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Técnica SQ3R

Definición:

En inglés esta abreviatura significa Survey -Question - Read - Recite - Review (“Análise - Pregunta - Lectura - Recitado - Repaso”). Basicamente, é unha técnica de preparación para o estudo independente que supón un certo estilo de lectura e a toma de notas. Consta das seguintes fases:

  1. Análise (Survey). O estudante olla e analiza o capítulo fixándose nos encabezamentos, os debuxos, os resumos, etc., para extraer unha idea xeral deles.
  2. Pregunta (Question). O estudante converte os encabezamentos e subtítulos en preguntas.
  3. Lectura (Read). O estudante le con coidado para atopar as respostas ás preguntas, subliña aquelas partes que lle resultaron máis difíciles e comproba que non pasou por alto nada relevante.
  4. Recitar (Recite). O estudante, sen mirar o capítulo, tenta lembrar as ideas principais, repetíndoas para si mesmo. Esta acción axuda ao lector a memorizar as respostas. O esencial desta fase é procesar de novo as ideas principais do texto.
  5. Repaso (Review). O estudante repasa o texto e detense nas seccións suliñadas para ver se xa as pode entender. Ao mesmo tempo ten que organizar a información, pensando na súa posible interrelación con outros contidos e experiencias. O obxectivo será entón procesar a información e integrala nos coñecementos e experiencias xa adquiridas. Pódese realizar a revisión un pouco despois das fases anteriores, xa que serve para a súa consolidación.

Ademais de fomentar a lingua como eixo transversal do currículo, esta técnica favorece a interacción e mellora as capacidades de lectura e estudo nos estudantes menos avantaxados.

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Nuttall, C. 2000. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. London: Heinemann. New edition.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Técnica SQ3R
Inglés: 
SQ3R technique
Francés: 
Technique SQ3R
Alemán: 
SQ3R-Technik
Italiano: 
Tecnica SQ3R
Portugués: 
Técnica SQ3R
Ruso: 
Техника усвоения текстов SQ3R
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/tecnica-sq3r, con data de acceso 20/06/2024).