Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Lectura comprensiva

Definición:

Modalidade ou actividade de lectura que persegue a comprensión xeral do texto. Articúlase normalmente a través dunha serie de actividades que guían ao alumno e axúdanlle a reflexionar sobre o texto que leu para posteriormente facilitarlle a súa comprensión. Recoméndase organizar a lectura comprensiva en tres etapas ou fases principais: exercicios de pre-lectura, tarefas para realizar durante a lectura, e actividades para logo da lectura. Os exercicios de pre-lectura serven para recrear o contexto e proporcionarlle ao alumno información sobre o que vai ler. Neste sentido, é conveniente facerlle preguntas sobre o propio título do texto ou comprobar o seu grao de coñecemento sobre o tema que se vai tratar, así como cuestións que se poden anticipar sobre as ilustracións que acompañan o texto, no caso de que as houbera. As actividades para realizar durante a lectura adoitan consistir en responder a simples preguntas de comprensión, establecer correspondencias entre determinados epígrafes ou subtítulos con extractos do texto, ordenar ideas relacionadas co lido, identificar como verdadeiras ou falsas unha serie de afirmacións en torno ao texto, etc. Finalmente, as tarefas para logo da lectura serven para consolidar as destrezas practicadas anteriormente, reforzar vocabulario e integrar a propia destreza de comprensión escrita coas demais destrezas lingüísticas, é dicir, a escritura e a comprensión oral e a expresión oral

Entradas relacionadas: 
Bibliografía: 

Alderson, J. C. & Urqhuart, A. H. (eds.) 1984. Reading in a Foreign Classroom. London & New York: Longman.

Nuttall, C. 2000. Teaching Reading Skills in a Foreign Language. London: Heinemann. New edition.

Williams, E. 1984. Reading in the Language Classroom. Basingstoke: Macmillan.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Lectura comprensiva
Inglés: 
Reading comprehension
Francés: 
Lecture compréhensive
Alemán: 
Leseverstehen
Italiano: 
Comprensione della lettura
Polaco: 
Czytanie ze zrozumieniem
Portugués: 
Compreensão da leitura
Ruso: 
Понимание прочитанного
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/lectura-comprensiva, con data de acceso 22/05/2024).