Selecciona unha inicial para ver as entradas correspondentes:
A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V W X Z

Contexto

Definición:

O contexto dunha unidade lingüística está formado polos elementos que a preceden ou a seguen no interior dun enunciado.

O contexto comunicativo ou situacional é o constituído polo conxunto de circunstancias extralingüísticas (circunstancias de lugar e tempo, relación entre os participantes, medio empregado, etc.) que serven de marco a unha interacción e que condicionan a forma dos enunciados e a súa interpretación.

Bibliografía: 

Brown, P. & Fraser, C. 1979. "Speech as a Marker of Situation", in Scherer, K. H. & Giles, H. (eds.). Social Markers in Speech. Cambridge: Cambridge University Press, pp. 33-62.

Halliday, M.A.K. 1978. Language as Social Semiotic. The Social Interpretation of Language and Meaning. London: Edward Arnold.

No ámbito do ensino de linguas, o termo contexto educativo refírese á contorna formal da escola, en oposición ao contexto natural, no que a aprendizaxe ten lugar en contacto con outros falantes da segunda lingua nunha gran diversidade de situacións (no traballo, a través dos medios de comunicación, en congresos, etc.). De acordo con Skuttnab-Kangas (1986), e Skuttnab-Kangas e Cummins (1988), pódense distinguir catro tipos de contextos educativos referidos ao ensino de segundas linguas:

  1. segregación,
  2. mantemento da lingua materna,
  3. submersión,
  4. inmersión.

A estes, Ellis (1994) engade un quinto: clases de lingua estranxeira, xa que os catro anteriores se producen en situacións de plurilingüismo mentres este último se produce en situacións de monolingüismo. A aprendizaxe na clase de lingua estranxeira pon a énfase no contexto educativo, mentres que os cursos de linguas no estranxeiro proporcionan un maior equilibrio entre contexto educativo e contexto natural. Este último, e por tanto a aprendizaxe nun país estranxeiro, achega unha vantaxe notable en termos de rapidez na adquisición de fluidez na L2. O contexto educativo, en cambio, parece proporcionar mellores resultados na aprendizaxe no relativo ao dominio das estruturas gramaticales e nas capacidades metalingüísticas, que por outra banda son importantes tamén para o éxito da formación nas estancias no estranxeiro.

Bibliografía: 

Collentine, J. 2013. "Context of situation", in Robinson, P. (ed.). The Routledge Encyclopedia of Second Language Acquisition. New York: Routledge, pp. 128-129.

Ellis, R. 1994. The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.

Skutnabb-Kangas, T. & Cummins, J. (eds.) 1988. Minority Education. Clevelon, Avon: Multilingual Matters.

Correspondencia noutros idiomas
Español: 
Contexto
Inglés: 
Context
Francés: 
Contexte
Alemán: 
Kontext
Italiano: 
Contesto
Polaco: 
Kontekst
Portugués: 
Contexto
Ruso: 
Контекст
Entrada anterior / seguinte:

Como citar esta páxina

Palacios Martínez, Ignacio (dir.), Rosa Alonso Alonso, Mario Cal Varela, Yolanda Calvo Benzies, Francisco Xabier Fernández Polo, Lidia Gómez García, Paula López Rúa, Yonay Rodríguez Rodríguez & José Ramón Varela Pérez. 2019. Dicionario electrónico de ensino e aprendizaxe de linguas. ISBN 978-84-09-10971-5. (Dispoñible en líña en https://www.dicenlen.eu/gl/diccionario/entradas/contexto, con data de acceso 21/06/2024).